Vorschau 2009
polenk
grossbritannieng

Miasta partnerskie, powiaty

Sponsorzy

Medale i nagrody

Wiadomości prasowe

Feedback

Euroregion POMERANIA

Przewodnicy

Wiadomości i wycieczki autokarowe

Wycieczki rowerowe / wypoczynek nad Bałtykiem

Dokumentacja fotograficzna - zakończenie drugiej edycji rajdu w Szczecinie (25.11.2006)

Warunki uczestnictwa

Motywy z obrazka

Zeszyty uczestnika

Terminy

Kontakt

O nas

Warunki uczestnictwa
w III Rajdzie Fotograficzno - Zagadkowym 2007

1. Organizator

Organizatorami trzeciej edycji Rajdu Fotograficzno – Zagadkowego są: gmina Koszalin, gmina Świecie nad Odrą oraz Centrum Europejskie Brandenburgia – Berlin z miejscowości Pinnow. Impreza rozpoczyna się 15-ego marca 2007. Motto projektu to: Europę zwiedzić – Europę poznać, a my zaczynamy od gmin należących do Euroregionu POMERANIA. Poza wrażeniami i przeżyciami uczestnicy imprezy otrzymają wiele wartościowych nagród.

Wypełnione karty uczestników, zawierających odpowiedzi na pytania, stemple, fotografie oraz innego rodzaju potwierdzenia bytności w danych punktach powinny zostać dostarczone pod niżej zamieszczony adres w nieprzekraczalnym terminie do 15-ego października 2007.

2. Uczestnicy

W imprezie wziąć udział może każdy, kto potrafi wylegitymować się ważnym prawem jazdy. Przynależność do automobilklubu nie jest obowiązkowa.

Uczestnicy zobowiązują się dobrowolnie, że prowadząc samochód w ramach niniejszego rajdu, będą świecili przykładem w ruchu ulicznym.

3. Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie odbywa się automatycznie przy zamówieniu bezpłatnego zeszytu uczestnika. Czynność ta może zostać wykonana telefonicznie, przez Internet, tudzież u naszych partnerów.

Drużyny wpłacają wpisowe w wysokości równowartości kwoty 10,- euro. Wpisowe nie będzie zwracane, nawet jeśli drużyna z jakichś powodów wycofa się z imprezy.

4. Reguły gry

Uczestnik może przystąpić do imprezy niezwłocznie po otrzymaniu zeszytu uczestnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 15 marca 2007. Kolejność odwiedzania poszczególnych miejsc nie ma znaczenia.

Zawodnik ma za zadanie dotarcie do możliwie, jak największej ilości miejsc, ponumerowanych i określonych jako zagadka fotograficzna. Potwierdzeniem dotarcia do celu jest podstemplowanie odpowiedniej szpalty w zeszycie uczestnika. Stempel uzyskać można w punkcie kontrolnym, których adresy znajdują się w zeszycie.

W przypadku, gdyby punkt kontrolny był zamknięty, honorowane będą inne dowody dotarcia do celu, np stempel z innego miejsca lub fotografia na tle charaktery-stycznego obiektu.

5. Ocenianie i nagrody

Podstawą oceny są karty uczestnika, ilość potwierdzonych na nich punktów oraz poprawność i ilość udzielonych odpowiedzi.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma jeden punkt, za dotarcie do punktu i potwierdzenie tegoż odpowiednim stemplem 5 punktów. Za wykonanie zadań specjalnych iuczestnik otrzyma 10 punktów.

Za potwierdzenie wykonania zadania specjalnego (opisanego w zeszycie uczestnika) fotografią uczestnik otrzyma 10 punktów.

Przykład:

Znalezienie 5 miejsc

=

25 punktów

Udzielenie 10 prawidłowych odpowiedzi

=

10 punktów

Znalezienie 3 miejsc premiowanych

=

30 punktów

Łącznie na terenie RP

=

65 punktów

Dodatkowych 10 punktów dodatkowych otrzyma każdy z uczestników, który zbierać będzie punkty za granicą.

Przykład dla uczestnika z Polski

Znalezienie 7 miejsc

=

35 punktów

Udzielenie 14 prawidłowych odpowiedzi

=

14 punktów

Znalezienie 3 miejsc premiowanych

=

30 punktów

Łącznie w Niemczech

=

79 punktów

Jednorazowa premia za przekroczenie granicy

=

10 punktów

Znalezienie 5 miejsc (RP)

=

25 punktów

Udzielenie 10 prawidłowych odpowiedzi (RP)

=

10 punktów

Znalezienie 3 miejsc premiowanych

=

30 punktów

Łącznie

=

154 punkty

Uczestnik, który część (części) rajdu odbędzie wykorzystując alternatywne środki transportu (rower, statek, pieszo, autobus, pociąg, itp.) otrzyma nagrodę specjalną. Konieczny jest jednak dowód np. w postaci fotografii uczestnika na rowerze, kopii biletu, itd.

Wszyscy uczestnicy otrzymają w listopadzie na uroczystości kończącej rajd przepiękne medale pamiątkowe. Na tą uroczystość otrzymacie Państwo odpowiednio wcześniej zaproszenie (informacje w internecie pod: www.fotosuch-quizfahrt.de).

6. Ocena drużyn

Brana pod uwagę będzie każda grupa, składająca się przynajmniej z trzech uczestników, która uiści wpisowe i przekaże organizatorom listę uczestników.

Ilość punktów, które otrzyma drużyna jest sumą punktów jej uczestników.

Trzy drużyny z najwyższą ilością punktów otrzymają puchary. Najliczniejsza drużyna otrzyma nagrodę specjalną
.

7. Sprzeciwy i odpowiedzialność

Każdy uczestnik decydując się na udział w rajdzie przyjmuje do wiadomości warunki uczestnictwa i na nie się zgadza.

Sprzeciwy dotyczące warunków uczestnictwa, a także zasad naliczania punktów oraz przeprowadzenia losowania i przyznawania nagród nie będą brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków uczestnictwa oraz odwołania imprezy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu uczestników i osób im towarzyszących przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

Na górę

Aktuelles

Bildpunkte 2006 und 2005

Bilder zur Abschlussveranstaltung

Stadtführung Schiffbauergasse Potsdam am 2.11.07

Pressemitteilung Nov 20007

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Touristikpartner

hit
ACE Auto Club Europa e.V.

Reisen Touristik Service
RTS.de

infoludek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übernachtungen

Urlaub in Koszalin
BP06_2005
Villa Genevra
75-689 Koszalin, ul. Hubalczyków 13
tel./fax +48 94 340 34 98
email: genevra@afr.pl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .